ANADOLU ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’dan bir okuyucumdan mesaj şeklinde bir mail aldım.

Mail’de sorulan soruyu ve kendilerine verdiğim cevabımı sizlerle de paylaşmak istiyorum:

Soru şuydu:

*** ” Önceki cevaplarınızın birinde Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması ile ilgili olarak bir okuyucunuza verdiğiniz cevap çok doyurucu idi.

Anamurunsesi web sitesindeki köşenizi de yıllardır okuyoruz.

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasıyla ilgili cevabınızı okurken Anadolu adının nereden geldiğini düşünmeye başladım.

Bize Anadolu adının nereden geldiğini köşenizde anlatır mısınız? ” ***

Yaklaşık 1 sayfalık mail’inizdeki 4 adet sorudan 2′incisini önemine binaen önce cevaplandırmaya çalışacağım.

Diğer sorularınızı ilerki günlerde cevaplandırmaya çalışacağım.

Sorunun cevabına şöyle vermiştim:

*** ” Anadolu adının nereden geldiği ile ilgili belgeleri araştırdığımız zaman karşımıza şu türlü bilgiler çıkıyor:

Eskiçağ tarihlerinde “Küçük Asya” olarak adlandırılan Anadolu adı onuncu asra kadar devam etmiştir.

Helenistik çağda Anadolu’ya “Anadolos” denmiştir.

Osmanlılar döneminde Anadolu toprakları “Diyar-ı Rum”, “Memalik’i Rum”gibi adlarla anılmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman İmparatorluğun topraklarını “Rumeli” ve “Anadolu”olmak üzere, iki eyalete ayırmıştı.

Osmanlılar döneminde Anadolu eyaletinin ilk merkezi Ankara daha sonra Kütahya olmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Asya kesimindeki Türk topraklarının hepsine “Anadolu” adı verilmişti.

Anadolu’muzun Türklere ait bir yurt olduğunu ilk defa haçlı yazarlar belirtmişlerdir.

Anadolu’ya “Türkia” demişlerdi.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu, Doğu ve Batı uygarlığı arasında bir köprü olmuştur.

Anadolu adının nereden geldiği ile ilgili bir radyo programında canlı yayında anlattıklarımı sizinle de paylaşmak istiyorum:

Bir savaş dönüşü Türk askerlerine ayran ikram eden bir Türk anası askerlerin elinde bulunan ayran tasına ayran doldurmaktadır.

O kadar çok ayran ikram edilmiştir ki, kahraman Türk askerleri ellerindeki ayran tası dolu olduğu için, “dolu ana…” “Ana…dolu…” demeye başlamışlardır.

Askerlerin sözü süratlenince “Ana dolu”; “Anadolu” şeklinde anlaşılmış ve böylece Anadolu adı doğmuştur. ” ****

İşte verdiğim cevap buydu.

Hoşça kalınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir